Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

BADANIE KONTROLNE W NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM

 

Badanie kontrolne w w Narodowym Spisie Powszechnym 2021. Badanie kontrolne zostanie przeprowadzone w terminie 12- 24 listopada 2021 r. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym

Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych,dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym
Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni
respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji.
Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl [2]lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego,
ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl [2].

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
https://poczta.domena.pl/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=2439&_part=3&_action=get&_extwin=1&_framed=1&_mimewarning=1&_embed=1

Przejdź do góry strony