Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GMINNYM ŻŁOBKU „SZCZĘŚLIWY KRASNAL” W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

6.30- 8.00

Schodzenie się dzieci do Żłobka. Gry i zabawy dowolne dzieci  według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale  opiekuna;

8.00- 8.15

Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela; rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową  i zainteresowaniami dzieci;

8.15- 8.30

Wyrabianie nawyków czynności higienicznych, kulturalnych, związanych
z samoobsługa dziecka i przygotowaniem do śniadania;

8.30- 9.00

Śniadanie; czynności higieniczne;

 

9.00- 9.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą;

 

9.45- 10.45

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci

10.45- 11.15

I danie (zupa); czynności higieniczne; (Nasze Maluszki idą spać)

 

11.15- 12.15

W grupach starszych ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości; spacery, zabawy na świeżym powietrzu

12.15- 12:45

II danie; czynności higieniczne;

 

12:45- 14.30

Poobiednia relaksacja starszych grup - odpoczynek przy muzyce, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej;

14.30- 15.00

Podwieczorek; czynności higieniczne;

15.00- 16.30

Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową
i zainteresowaniami dzieci, gry i zabawy według pomysłów  własnych dzieci; pobyt w ogrodzie przedszkolnym, Odbiór dzieci.

 

 

Plan dnia

Przejdź do góry strony