Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Utworzono: 01-09-2021
JAK CI SIĘ ŻYJE W GMINIE NOWA WIEŚ LĘBORSKA❓
WYPEŁNIJ ANKIETĘ
 
W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z Państwa opiniami na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, mocnych i słabych stron gminy oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia skuteczności planowanych celów rozwojowych.
Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej jako "Raport społeczny jakości życia w Gminie Nowa Wieś Lęborska". Znajdą się w nim informacje z ankiet zebranych do 3 września 2021 r. Wnioski z raportu znajdą się w Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Lęborska na lata 2021-2030.

Przejdź do góry strony