Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

PROGRAM MALUCH +

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

MRiPSLogo programu Maluch+

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie miejsc opieki w gminnym Żłobku "Szczęśliwy Krasnal" w Nowej Wsi Lęborskiej.
Dofinansowanie: 95.760,00 zł
Całkowita wartość: 760.118,28 zł
Gmina Nowa Wieś Lęborska uzyskała dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Dzięki programowi rodzice mają możliwość łączenia wychowywania swoich pociech z obowiązkami zawodowymi. „Maluch+” to również wsparcie na rozwój infrastruktury (Żłobek „SZCZĘŚLIWY KRASNAL” utworzony był ze środków dotacji w ramach edycji 2019 r., gdzie Gmina otrzymała aż 1.350.000,00 zł dotacji do jego budowy).

Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku wynosi ok. 1.400 zł. Kwota obejmuje zatrudnienie personelu (m.in. opiekunek, kucharki i pozostałej obsługi), wyżywienie, opłaty za media, środki czystości itp. Opłata stała rodziców wynosi 400 zł miesięcznie plus ok. 220 zł za wyżywienie (10 zł za 1 dzień). Dofinansowanie otrzymane w ramach ww. programu wynosi 170 zł miesięcznie za 1 dziecko. Pozostałe koszty pokrywane są ze środków Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 

Informacja o dofinansowaniu

Przejdź do góry strony