Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

O nas

Gminny Żłobek "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" jest jednostką budżetową Gminy Nowa Wieś Lęborska.
Celem działania Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci.

Do zadań Żłobka należy:

 1. wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i rodzaju jego niepełnosprawności,
 2. zapewnienie opieki nad dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnych potrzeb dziecka,
 3. zapewnienie właściwej opieki i pielęgnacji dzieciom, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 4. zagwarantowanie dziecku właściwej i profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej,
 5. prowadzenie zajęć terapeutyczno - rozwijających i zajęć z rozwoju psychomotorycznego dostosowanych do wieku dziecka,
 6. zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi,
 7. rozwijanie samodzielności dziecka oraz wyrabianie właściwych nawyków higieny osobistej,
 8. organizowanie odpoczynku dziennego, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 9. promocja zdrowia,
 10. zapewnienie bezpieczeństwa,
 11. współdziałanie z rodzicami oraz ich rodzinami w dbaniu o wszechstronny oraz prawidłowy rozwój dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.

Żłobek oferuje 45 miejsc dla dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.  W celu zapewnienia jak najlepszego komfortu swoim podopiecznym żłobek dysponuje wyposażeniem dostosowanym do wieku i wzrostu dzieci. W budynku znajdują się przestronne sale pobytu dziennego dla dzieci, sale sypialniane, toalety oraz szatnie. Poza tym Żłobek posiada ogrodzony plac zabaw dostosowany do dzieci żłobkowych.

Przejdź do góry strony