Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GMINNYM ŻŁOBKU „SZCZĘŚLIWY KRASNAL” W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

6.30 - 8.00

Schodzenie się dzieci do Żłobka. Gry i zabawy dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale  opiekuna;

8.00 - 8.15

Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez opiekuna; rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową  i zainteresowaniami dzieci;

8.15 - 8.30

Wyrabianie nawyków czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługa dziecka i przygotowaniem do śniadania;

8.30 - 9.00

Śniadanie; czynności higieniczne;

9.00 - 9.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą;

9:45-10:30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci. Czynności higieniczne, przygotowanie do I dania

10.30-11.00

I danie (zupa); czynności higieniczne;

11.15- 12.30

Południowa drzemka

12.30-13:00

II danie; czynności higieniczne;

13:00-14.30

Poobiednia relaksacja starszych grup - odpoczynek przy muzyce, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej;

14.30- 5.00

Podwieczorek; czynności higieniczne;

15.00-16.30

Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową
i zainteresowaniami dzieci, gry i zabawy według pomysłów  własnych dzieci; pobyt w ogrodzie przedszkolnym, Odbiór dzieci.


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przejdź do góry strony