Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku

Na podstawie UCHWAŁY NR LXI/647/23 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 maja 2023 r. zmienia się opłata stała za pobyt dzieci w żłobku, która od 1 lipca wynosić będzie 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

1. Ustala się miesięczną opłatę stałą w wysokości 721 za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej do 10 godzin dziennie.

2. Opłata za wydłużony, na wniosek rodzica lub opiekuna, czas pobytu dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej, powyżej 10 godzin pobytu, w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę w danym dniu.

3. Opłata za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej w wysokości 8,00 zł za każdy dzień pobytu. Jest to opłata za cztery posiłki w ciągu dnia: I śniadanie, II śniadanie (zupa), obiad (II danie) oraz podwieczorek. 

Całodzienne wyżywienie dodatkowo zawiera herbatkę owocową do śniadania oraz wodę niegazowaną. Rodzic nie musi martwić się o napoje dla dziecka w żłobku.

Żłobek gminny korzysta z własnej kuchni. Posiłki przygotowywane są z wysokiej jakości produktów, co jest bardzo istotne w żywieniu dzieci w żłobku. Kompozycja posiłku oparta jest  na doświadczeniu technologii żywienia i dietetyka. Posiłki są dostosowane do rozwoju dzieci, z uwzględnieniem diety (bezbiałkowa - skaza, wegetariańska, niskobiałkowa i inne). Potrawy są urozmaicone, zawierające dużo świeżych warzyw i owoców.

 

UWAGA!!!!

PODAJEMY NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU ORAZ ZA WYŻYWIENIE:

BANK PKO BP

NR KONTA: 12 1020 4649 0000 7302 0244 6128

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC, ZA KTÓRY DOKONUJEMY WPŁATY.

Przejdź do góry strony