Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIV/485/22 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 marca 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja, pozycja: 832) . w sprawie zmiany uchwały nr XII/138/19 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz maksymalnej kwoty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej, dyrektor informuję;

1. Ustala się miesięczną opłatę stałą w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w danym roku kalendarzowym, określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej do 10 godzin dziennie. Ustalona opłata zaokrąglana jest do pełnych złotych.

2. Opłata za wydłużony, na wniosek rodzica lub opiekuna, czas pobytu dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej, powyżej 10 godzin pobytu, w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę w danym dniu.

3. Opłata za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej w wysokości 10,00 zł za każdy dzień pobytu. Jest to opłata za cztery posiłki w ciągu dnia: I śniadanie, II śniadanie (zupa), obiad (II danie) oraz podwieczorek. 

Całodzienne wyżywienie dodatkowo zawiera herbatkę owocową do śniadania oraz wodę niegazowaną. Rodzic nie musi martwić się o napoje dla dziecka w żłobku.

Żłobek gminny korzysta z własnej kuchni. Posiłki przygotowywane są z wysokiej jakości produktów, co jest bardzo istotne w żywieniu dzieci w żłobku. Kompozycja posiłku oparta jest  na doświadczeniu technologii żywienia i dietetyka. Posiłki są dostosowane do rozwoju dzieci, z uwzględnieniem diety (bezbiałkowa - skaza, wegetariańska, niskobiałkowa i inne). Potrawy są urozmaicone, zawierające dużo świeżych warzyw i owoców.

 

UWAGA!!!!

PODAJEMY NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU ORAZ ZA WYŻYWIENIE:

BANK PKO BP

NR KONTA: 12 1020 4649 0000 7302 0244 6128

W TYTULE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ MIESIĄC, ZA KTÓRY DOKONUJEMY WPŁATY.

Przejdź do góry strony