Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

O nas

Gminny Żłobek "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" jest jednostką budżetową Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Celem działania Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. 

Standardy świadczenia usług w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej, zasady opieki nad dziećmi i przebieg udzielania świadczeń w pracy z dziećmi, prawa i obowiązki rodziców korzystających z usług żłobka oraz szczegółowe przepisy porządkowe obowiązujące na terenie placówki określa regulamin porządkowy Gminnego Żłobka "Szczęśliwy Krasnal" w Nowej Wsi Lęborskiej.

WIĘCEJ

Nasze atuty

Domowa kuchnia

Oferujemy racjonalne wyżywienie zawierające niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi.

Nauka przez zabawę

Prowadzimy zajęcia edukacyjne, terapeutyczno - rozwijające i zajęcia z rozwoju psychomotorycznego dostosowane do wieku dziecka.

Małe grupy

Żłobek "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" zapewnienia opiekę nad dziećmi w małych grupach ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnych potrzeb dziecka.

Loga Projektu Świat szczęśliwego krasnala w Gminie Nowa Wieś Lęborska

Przejdź do góry strony