Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

Plan dnia

Plan dnia w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL"

Godziny

Zajęcia dnia

6:30 - 8:00

Schodzenie się dzieci do żłobka,
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci,

Zabawy w kącikach zainteresowań,
Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne,

8:30 – 9:00

I Śniadanie,
Higiena i pielęgnacja dzieci,
,,Trening nocnikowy”,

9:00 – 10:30

Zabawy ogólnorozwojowe,

Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne,

Zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, językowe i teatralne,
Zajęcia orientacyjno-porządkowe oraz wspierające rozwój poznawczy.
Spacery, obserwacje przyrodnicze,

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu,

W razie niekorzystnej pogody gry i zabawy swobodne w sali,

Słuchanie opowiadań, czytanie bajek,

11:00-11:30

II Śniadanie (zupa)

Higiena i pielęgnacja dzieci

11:30 - 12:00

Zajęcia rozwijające, gry i zabawy swobodne pod okiem opiekunów;

Zajęcia ruchowe, tańce, zabawy w kącikach zainteresowań

12:00 – 14:00

Pora snu lub wypoczynku dziecka,

Czytanie bajek, słuchanie kołysanek,

Słuchanie muzyki relaksującej, doglądanie snu dzieci.
Higiena i pielęgnacja dzieci,
,,Trening nocnikowy”

14:00 - 14:30

Obiad (II danie)

Higiena i pielęgnacja dzieci,

"Trening nocnikowy"

Mycie ząbków,

14:30 - 16:30

Podwieczorek.
Higiena i pielęgnacja dzieci.
Zabawy muzyczno-ruchowe.

Zabawy relaksacyjne i swobodne.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Kontakty indywidualne z  rodzicami.
Rozchodzenie się dzieci do domów.

Przejdź do góry strony