Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

APEL DO RODZICÓW

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM

Utworzono: 30-11-2023

DRODZY RODZICE

PRZYPOMINAMY!


PRZYPROWADZAJĄC DZIECKO Z INFEKCJĄ DO ŻŁOBKA NARAŻACIE NIE TYLKO ZDROWIE SWOICH ALE TAKŻE INNYCH DZIECI ORAZ NASZYCH DROGICH CIOĆ.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewniania wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w żłobku nie można uznać pobytu dziecka w placówce w obecności dzieci chorych.

Z chorym dzieckiem powinno się więc pójść do lekarza, zamiast do żłobka!!!!!!!

APELUJEMY WIĘC JESZCZE RAZ ABY:

*Dzieci chore pozostawiać w domu.
*Nie przyprowadzać dzieci przeziębionych z katarem, biegunką, zaropiałymi oczkami, wymiotami (zielony ropny katar to objaw choroby a nie wychodzących zębów czy alergii, załzawione i zaropiałe oczka to objaw zapalenia spojówek!!!)

* Proszę pamiętać o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie narażania ich na zachorowanie.
*Mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych.

Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w żłobku, opiekunka  ma OBOWIĄZEK poinformować o tym rodzica a rodzic ma OBOWIĄZEK odebrać dziecko z placówki!

Czas jesienno - zimowy jest bardzo trudnym i wymagającym okresem nabywania odporności przez Wasze dzieci.

Rozumiem iż nie łatwo jest pogodzić pracę zawodową z powracającymi infekcjami dziecka. Natomiast dziecko z objawami chorobowymi roznosi zarazki i nieuniknione jest zarażanie się nawzajem (dzieci oraz opiekunek i pracowników placówki). Dzieci, które powracają do żłobka np. po tygodniowej nieobecności posiadają słabą odporność i kończy się to ponowną chorobą, gdy przebywają w towarzystwie wirusów i bakterii.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, IŻ ANI OPIEKUNKI ANI PANIE ODDZIAŁOWE ANI PANI DYREKTOR NIE SĄ LEKARZAMI. JEŻELI NIE POINFORMUJECIE NAS PAŃSTWO NA JAKĄ CHOROBĘ ZAKAŹNĄ CHORE JEST WASZE DZIECKO, MY NIE JESTEŚMY W STANIE SZYBKO ZAREAGOWAĆ.

PODAWANIE DZIECIOM RANO LEKÓW PRZECIWGORĄCZKOWYCH, PRZECIWWYMIOTNYCH, KROPLI DO NOSA LUB OCZEK  LUB SYROPÓW NA KASZEL, SKUTKUJE TYM, ŻE RANO NIE JESTEŚMY W STANIE OCENIĆ CZY TAKIE DZIECKO PRZEJAWIA OBJAWY CHOROBOWE. TO WSZYSTKO WYCHODZI PODCZAS SNU. DZIECKO CHORE ZDĄŻY JUŻ W TYM CZASIE ZARAZIĆ POŁOWĘ GRUPY.

APELUJEMY WIĘC JESZCZE RAZ ABY CHORE DZIECKO ZOSTAWIĆ W DOMKU.

 

 

 

 

APEL DO RODZICÓW

Przejdź do góry strony