Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

Utworzono: 13-03-2020

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA
GMINNYCH JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA COVID - 19

Gmina Nowa Wieś Lęborska, podobnie jak inne samorządy, stoi przed wyzwaniami związanymi z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej spowodowanej wirusem COVID -19 w Polsce. Pragnę poinformować Państwa i uspokoić, że w chwili obecnej na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska nie zanotowano żadnego przypadku zarażenia osoby koronawirusem. Sytuacja, w której się znajdujemy stanowi poważne wyzwanie dla wszystkich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej gminy. Dlatego informujemy Państwa jak w najbliższym czasie będzie wyglądała organizacja pracy w gminnych jednostkach.

W trosce o bezpieczeństwo klientów gminnych jednostek, z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, rekomendujemy:

URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
załatwianie spraw urzędowych w tym dokonywanie opłat - w miarę możliwości - za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail, eBOI) lub telefonicznie. Pracownicy urzędu gminy przyjmują klientów w pokojach pojedynczo, udzielą pomocy oraz informacji, czy daną sprawę można załatwić za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. gdzie pobrać formularz, jak dokonać opłaty itp.)

NUMER TELEFONU: +48 59 861 24 28; +48 59 861330 64
E-mail: ugnwl@nwl.pl
E-puap: adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /ugnwl/skrytka
E-boi: https://eboi.nwl.pl/eboi/

GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
załatwianie spraw urzędowych w tym dokonywanie opłat - w miarę możliwości - za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail) lub telefonicznie. Pracownicy zakładu przyjmują klientów w pokojach pojedynczo, udzielą pomocy oraz informacji, czy daną sprawę można załatwić za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. gdzie pobrać formularz, jak dokonać opłaty itp.)

NUMER TELEFONU: + 48 59 861 22 64
E-mail: gzuknwl@nwl.pl
www.nwlzakladkomunalny.com

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
załatwianie spraw urzędowych - w miarę możliwości - za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, e-mail) lub telefonicznie. Pracownicy ośrodka przyjmują klientów w pokojach pojedynczo, udzielą pomocy oraz informacji, czy daną sprawę można załatwić za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. gdzie pobrać formularz, jak dokonać opłaty itp.) w sytuacjach wątpliwych wywiady środowiskowe nie będą przeprowadzane w pomieszczeniach tylko „na wolnym powietrzu”. Osoby starsze zostają otoczone szczególną opieką, tj. kontaktujemy się z rodzinami i osobami najbliższymi celem wyczulenia na zachowania i samopoczucie osób, pomagamy w codziennych czynnościach.

NUMER TELEFONU: +48 59 861 24 74
E-mail: gops@gopsnwl.pl
Epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3k44lw7jum
www.gopsnwl.pl

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA Informujemy, że od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku zostaje zawieszona działalność biblioteki, tj. nie będą obsługiwani czytelnicy oraz odwołana zostaje akcja „Książka do domu”.
NUMER TELEFONU: +48 59 8612 113
E-mail: biblioteka.nwl@gmail.com
www.biblioteknwl.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Informujemy, że od dnia 4 do dnia 31 marca 2020 roku zostają odwołane wszystkie imprezy, uroczystości i zajęcia organizowane przez gminę i odbywające się w/na gminnych obiektach.

NUMER TELEFONU: +48 59 8612 253
E-mail: gok.nwl@interia.eu
www.goknwl.pl

GMINNE PLACÓWKI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZE
Informuję, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej funkcjonowanie szkół, przedszkoli i żłobków w naszej gminie od 12 do 25 marca br. zostanie czasowo ograniczone. Do piątku 13 marca w szkołach i placówkach oświatowych zagwarantowane będą zajęcia opiekuńcze. Dowóz dzieci będzie odbywał się bez zakłóceń. W dniach 16 – 25 marca br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone.
Rodzicom dzieci poniżej 8 roku życia na okres 14 dni będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu wirusa COVID-19.

Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku: www.zus.pl

* * *

Zwracam się również z prośbą do wszystkich mieszkańców i klientów urzędu gminy
o ograniczenie wizyt w urzędzie i jednostkach podległych.
Zachęcam do kontaktów telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej jak wyżej.

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów należy w pierwszej kolejności powiadomić o tym lekarza pierwszego kontaktu.
Bądźmy rozważni, ostrożni, starając się zachować spokój w tych nowych dla nas okolicznościach.

* * *

Aktualne informacje i zalecenia dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

 

Na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Lęborska utworzona została zakładka ”KORONAWIRUS”, w której publikowane są informacje związane z koronawirusem. Poniżej link do strony:

http://nwl.pl/news/4427/koronawirus-informacja-wojta-gminy-nowa-wies-leborska.html

INFORMACJA WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA

Przejdź do góry strony