Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI

Utworzono: 10-03-2020

Tematyka zeszłego tygodnia skoncentrowana była na kształtowaniu nawyków zdrowego trybu życia. Dzieci poznały czynniki warunkujących zdrowie t.j.: zasady zdrowego odżywiania; potrzebę dbałości o higienę osobistą; istotę sprawności fizycznej oraz konieczność dostosowania ubioru odpowiednio do warunków atmosferycznych. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Tydzień zakończył się zabawą sensoplastyczną. Wspólnie robiliśmy ciecz newtonwską, z wykorzystaniem tylko naturalnych składników.

PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI
PIERWSZY TYDZIEŃ MARCA ZA NAMI

Przejdź do góry strony