Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

Żłobek w Nowej Wsi Lęborskiej

Utworzono: 20-12-2019

Celem działania Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3.

Żłobek w Nowej Wsi Lęborskiej

Przejdź do góry strony