Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

OSTATECZNA LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

Utworzono: 17-04-2023

Dyrektor gminnego żłobka podaje do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych  do gminnego żłobka na rok szkolny 2023/2024.

 

L.P

NAZWISKO

IMIĘ

1.

NIEWĘGŁOWSKI

KAJETAN

2.

SALZER

LIWIA

3.

GRZESIK

MARIA

4.

OLECH

URSZULA

5.

OSZMANIEC

MICHALINA

6.

OSZMANIEC

HELENA

7.

KASPERSKI

LEON

8.

TUMKIEWICZ

WOJCIECH

9.

KRAWCZYK

HELENA

10.

SOBCZAK

OLIWIER

11.

BONDZIO

HENRYK

12.

DURZYŃSKI

WOJCIECH

13.

BULCZAK

MICHALINA

14.

BARZOWSKI

MIŁOSZ

15.

MEDALION

JANA

16.

TUSK

ANNA

17.

SZUTENBERG

MACIEJ

18.

ZAPART - KĘPKA

JULIAN

19.

MOŻUCH

PIOTR

20.

LIS

MATYLDA

21.

MAKURAT 

ADAM

Na nowy rok szkolny gminny żłobek dysponował 21 miejscami wolnymi. O przyjęciu do żłobka decydowała liczba punktów przyznanych za poszczególne kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji. W pierwszej kolejności brane były pod uwagę dzieci z zamieszkałe na terenie Gminy Nowa wieś Lęborska, których oboje rodzice na dzień składania wniosków, przedstawili aktualne zaświadczenie (lub pieczątkę zakładu pracy) o zatrudnieniu.Dodatkowym kryterium była wielodzietność rodzin oraz występowanie niepełnosprawności w rodzinie.  Pozostałe dzieci zostały wpisane na listę rezerwową. Osoby na liście rezerwowej zostały umieszczone według kolejności zgłoszeń.

Przejdź do góry strony