Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

UWAGA RODZICE

KOLEJNA WAŻNA INFORMACJA

Utworzono: 21-08-2023

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ ROZPOCZĘCIEM NOWEGO ROKU ZŁOBKOWEGO, BARDZO PROSZĘ RODZICÓW DZIECI, KTÓRE BĘDĘ KONTYNUOWAĆ PRZYGODĘ Z NASZĄ PLACÓWKĄ, ORAZ TYCH DZIECI, KTÓRE DOPIERO TĘ PRZYGODĘ ROZPOCZNĄ O DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

1) AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU (Z ADNOTACJĄ, ŻE OD WRZEŚNIA OBOJE RODZICE BĘDĄ FAKTYCZNIE PRACĘ WYKONYWAĆ);

2) PONOWNĄ DEKLARACJĘ POTWIERDZAJĄCĄ WOLĘ UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PLACÓWKI (DOTYCZY DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH);

3) OŚWIADCZENIA O AKTUALNYM MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

POWYŻSZE DOKUMENTY MOŻNA PRZESŁAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FORMIE SKANÓW, NA ADRES E-MAIL: zlobeknwl@nwl.pl, LUB DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO SEKRETARIATU ŻŁOBKA (W GODZINACH OD 7:00 - 15:00)

Z POWAŻANI8EM

KATARZYNA TABAKA

DYREKTOR ŻŁOBKA

UWAGA RODZICE

Przejdź do góry strony