Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Utworzono: 03-04-2023

Dyrektor gminnego żłobka informuję, iż dostępna jest już lista dzieci zakwalifikowanych w pierwszym terminie rekrutacji, do gminnego żłobka na rok szkolny 2023/2024.

Do gminnego żłobka zostały zakwalifikowane następujące dzieci:

L.P

NAZWISKO

IMIĘ

1.

NIEWĘGŁOWSKI

KAJETAN

2.

SALZER

LIWIA

3.

GRZESIK

MARIA

4.

OLECH

URSZULA

5.

OSZMANIEC

MICHALINA

6.

OSZMANIEC

HELENA

7.

KASPERSKI

LEON

8.

TUMKIEWICZ

WOJCIECH

9.

KRAWCZYK

HELENA

10.

SOBCZAK

OLIWIER

11.

BONDZIO

HENRYK

12.

DURZYŃSKI

WOJCIECH

13.

BULCZAK

MICHALINA

14.

BARZOWSKI

MIŁOSZ

15.

MEDALION

JANA

16.

TUSK

ANNA

17.

SZUTENBERG

MACIEJ

18.

ZAPART - KĘPKA

JULIAN

19.

MOŻUCH

PIOTR

20.

LIS

MATYLDA

21.

MAKURAT 

ADAM

Na nowy rok szkolny gminny żłobek dysponował 21 miejscami wolnymi. O przyjęciu do żłobka decydowała liczba punktów przyznanych za poszczególne kryteria zawarte w regulaminie rekrutacji. W pierwszej kolejności brane były pod uwagę dzieci z zamieszkałe na terenie Gminy Nowa wieś Lęborska, których oboje rodzice na dzień składania wniosków, przedstawili aktualne zaświadczenie (lub pieczątkę zakładu pracy) o zatrudnieniu.  Pozostałe dzieci zostały wpisane na listę rezerwową. Osoby na liście rezerwowej zostały umieszczone według kolejności zgłoszeń.

Bardzo prosimy rodziców, których dzieci zostały zakwalifikowane w pierwszym etapie rekrutacji, o złożenie stosownego potwierdzenia woli przyjęcia kandydata do żłobka w dniach od 3 do 16 kwietnia br.

Potwierdzenie woli można składać drogą mailową na adres zlobeknwl@nwl.pl bądź osobiście składając podpis
na liście rankingowej dostępnej w sekretariacie żłobka
w godzinach od 8:00 do 15:30.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAM, IŻ DZIECI PRZYJĘTE W UBIEGŁYM ROKU KONTYNUUJĄ NAUKĘ ŻŁOBKOWĄ DO ROKU SZKOLNEGO, W KTÓRYM KOŃCZĄ 3 LAT I MOGĄ BYĆ PRZYJĘTE DO PRZEDSZKOLA.

Z POWAŻANIEM

KATARZYNA TABAKA

DYREKTOR ŻŁOBKA

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Przejdź do góry strony