Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

UWAGA RODZICE - od 18 maja OTWIERAMY ŻŁOBEK

Procedura dotycząca organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz wytycznych przeciwepidemicznych w Gminnym Żłobku "Szczęśliwy Krasnal" w Nowej Wsi Lęborskiej

Utworzono: 12-05-2020

Drodzy Rodzice

OD 18 MAJA CZEKAMY NA NASZE DZIECIACZKI.

Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej, któremu podlegamy umożliwiło nam sprawowanie opieki nad dziećmi najmłodszymi. Próbę przywrócenia normalności rozpoczniemy od otwarcia naszego Gminnego Żłobka w dniu 18 maja br. Musimy jednak pamiętać o tym, że jest to PRÓBA. Nie powracamy do normalnego funkcjonowania. W głównej mierze mamy zapewniać opiekę nad dziećmi.  Otwarcie placówki ma na celu głównie wsparcie rodziców pracujących. Na ten czas w Naszym żłobku wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać będą one od 18 maja.


Proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej wiadomości.
Placówka czynna będzie w godzinach 6:30-16:30. Zajęcia będą miały charakter wyłącznie opiekuńczy. Zajęcia dodatkowe nie będą się odbywać do odwołania. Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci i pracownicy żłobka. Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do placówki rodziców, opiekunów, osób trzecich. Rodzic przyprowadza dziecko do placówki w maseczce i korzystając ze środka dezynfekującego znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych dezynfekuje ręce a następnie dzwoni na dzwonek, wzywając w ten sposób oddziałową. 

Dziecko odbierane jest od rodzica przez oddziałową i przez oddziałową rozbierane w szatni.
Nie ma innej możliwości. W taki sam sposób odbywa się odbiór dziecka z placówki. Niedopuszczalne jest wejście rodzica do budynku żłobka.

Jeśli w trakcie oczekiwania na przyjęcie dziecka do placówki wytworzy się kolejka, należy zachować odstęp 1,5m-2m od innych dzieci i rodziców. Nie tłoczymy się przed wejściem, nie pozwalamy dzieciom na wbieganie do korytarza. Dzieci do ukończenia 4 roku życia nie muszą mieć maseczek ochronnych.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego – wietrzenie sal odbywa się co godzinę, lub częściej nawet w trakcie zabaw. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do placówki, pluszaków i innych zabawek, które dzieci do tej pory przynosiły ze sobą.

Zasady przyjęcia dziecka
Do placówki przyprowadzane jest wyłącznie dziecko zdrowe. Jeśli ktoś z domowników, najbliższej rodziny, z którą dziecko ma kontakt przebywa na kwarantannie domowej obowiązuje bezwzględny zakaz przyjścia dziecka do żłobka.
Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do żłobka z objawami chorobowym i- katar, kaszel. W takim wypadku opiekun lub dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka do żłobka.
Kontakt z opiekunem lub dyrektorem odbywa się wyłącznie telefonicznie lub drogą e-mailową lub inną ustaloną.


Sytuacje szczególne, w tym kwarantanna
Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas dziecko/osoba izolowane są od reszty grupy, informowana jest najbliższa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, osoba taka powinna jak najszybciej opuścić budynek żłobka. Placówka zostaje zamknięta a wszystkie dzieci i pracownicy a także najbliższa rodzina zostają objęci 14 dniową kwarantanną. Jako placówka zobligowani będziemy do sporządzenia listy dzieci i pracowników i podania jej do informacji sanepidu. 

Dla rodziców, którzy nie zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do placówki utrzymany zostaje zasiłek opiekuńczy do dnia 24 maja.
Rodzice decydujący się na objęcie jego dziecka opieką proszeni są o zgłoszenie tej informacji w terminie do 15 maja (do piątku)

Będą Państwo proszeni o odebranie niezbędnych dokumentów, wypełnienie ich i dostarczenie do placówki. Będzie to zgoda na mierzenie temperatury dziecku, informacja o przyprowadzanie dziecka na własne ryzyko itp.

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa (kombinezony ochronne, maseczki, płyn do dezynfekcji, przyłbice), jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

KOCHANI RODZICE

Pobyt dziecka w Gminnym Żłobku „Szczęśliwy Krasnal” w Nowej Wsi Lęborskiej  wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji na czynniki potencjalnie chorobotwórcze zarówno dla podopiecznych jaki personelu.

W związku z powyższym, w trosce o dobro i zdrowie naszych podopiecznych i pracowników informujemy o wprowadzeniu zasad:

  1. Pierwszego dnia pobytu dziecka w żłobku będziecie Państwo zobligowani do wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej;
  2. Przed wejściem dziecka do sali żłobkowej oraz kilkakrotnie w ciągu dnia będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym;
  3. Dziecko wykazujące objawy infekcji – podwyższona temperatura, kaszel, katar, osłabienie (bez względu na etiologię) wykluczają dziecko z możliwości uczęszczania do Żłobka. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, należy dziecko niezwłocznie odebrać z placówki. Jeżeli dziecko nie czuje się najlepiej po powrocie dziecka ze żłobka, ma katar, kaszel lub jakiekolwiek objawy infekcji - prosimy o pilny kontakt z wychowawcą.
  4. Dokładne mycie i dezynfekcja rąk - przy wejściu do Żłobka  znajduje się płyn do dezynfekcji rąk do Państwa dyspozycji - należy zdezynfekować ręce sobie i dziecku przed wejściem na teren placówki;
  5. Dziecko powinno być przyprowadzane tylko przez jednego opiekuna bez innych osób towarzyszących; dziecko z holu odbierane jest przez Panią oddziałową i zaprowadzane do szatni, a stamtąd do sali. Obowiązuje zakaz wchodzenia do sal żłobkowych. Kontakt z opiekunem oraz dyrektorem placówki odbywać się będzie w formie telefonicznej, e-mailowej lub innej ustalonej. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek, szczególnie pluszowych z domu do żłobka.

Stosowne oświadczenie należy pobrać ze strony internetowej żłobka (do pobrania na dole strony), uzupełnić i odesłać w formie scanu na skrzynkę e-mail placówki: zlobeknwl@nwl.pl

UWAGA RODZICE - od 18 maja OTWIERAMY ŻŁOBEK

Przejdź do góry strony